ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่โซหุ้ย แซ่ปึง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณแม่โซหุ้ย แซ่ปึง มารดาของดร. มีนา พิทยโสภณกิจ ผู้พิพากษาสมทบรุ่น 12
คุณแม่โซหุ้ย อายุ 91ปี ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศาลเจ้าแม่กอเหนี่ยวยะลา จังหวัดยะลา ศาลา 1 โดยมีพิธีสวดพระอภิธรรมถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน และได้เคลื่อนย้ายศพไปสุสานในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันพุธที่ 22 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 กำหนดเก็บศพ 100 วัน และจะนำไปประกอบพิธีฝัง

×