ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง พร้อมด้วยผู้บริหารศาลฯ ผู้พิพากษา ตัวแทนผู้พิพากษาสมทบ ตัวเเทนผู้ประนีประนอมและผู้อำนวยการในนามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโถงชั้น 5 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ในวันเดียวกัน ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ''มีเเล้วแบ่งปัน'' โดยร่วมกันจัดทำหน้ากากกันละออง (Face Shield) เเละมอบสิ่งของอาหารเเห้ง ให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยเเละเเม่บ้านของศาลฯ

×