ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมนายสุมิตต์ เหลืองสุวรรณ
คณะกรรมการชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบฯ และเจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายสุมิตต์ เหลืองสุวรรณ บิดานางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ผู้พิพากษาสมทบฯ รุ่นที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ศาลา 5
ทั้งนี้ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันพุธที่ 22 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 กำหนดเก็บศพ 100 วัน และจะนำไปประกอบพิธีฝัง

×