คณะกรรมการชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่น 11/2563 เข้าคารวะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่น 11/2563 ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานของศาลในปี 2563 นี้ โดย นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

×