ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมนายสมชาย รุ่งเรือง
ด้วยนายสมชาติ รุ่งเรือง บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สมประสงค์ รุ่งเรือง ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 12 ได้ถึงแก่กรรม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 2 วัดจันทร์ประดิษฐาราม ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 และกำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.

×