ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นำคณะเข้าเยี่ยมชมสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นำโดย นายวัชรพล สุนทระศานติ เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง, นางวนิดา อินทรเกษตร จินดารัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 43 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ณ บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “หลักคิด กับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร และบุคลากรอย่างไร” เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่(ผู้พิพากษาสมทบรุ่น 11), นางรัตนา ตฤษณารังสี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่(ผู้พิพากษาสมทบรุ่น 10), นายชินดนัย แซ่เจ่า ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม สถาบันฯ และนายไพโรจน์ สังขวิภา วิศวกร สถาบันฯ ให้การต้อนรับ

×