งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม เวลา 18.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 สโมสรราชพฤกษ์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ภายใต้แนวคิด “THINK EARTH” ให้กับผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาล โดยในงานมีการกินเลี้ยงสังสรรค์ ดนตรีและการแสดงโชว์สุดพิเศษจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ฯ และเซอร์ไพรส์สุดๆ จากคณะผู้พิพากษาฯ และคณะผู้พิพากษาสมทบฯ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความอบอุ่น

×