ลับความรู้กับจอมยุทธ์ปัจฉิมา ตอน.... ตะลุยแดนทรัพย์สินทางปัญญาของโดราเอม่อน
ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ พร้อมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรม “ลับความรู้กับจอมยุทธ์ปัจฉิมา ตอน.... ตะลุยแดนทรัพย์สินทางปัญญาของโดราเอม่อน” โดยได้รับเกียรติจากท่านปัจฉิมา ธนสันติ ผู้พิพากษาสมทบฯ รุ่น 12 เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชมรมฯ ชั้น 7 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านประกอบด้วย ผู้บริหารศาลฯ ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาสมทบฯ

×