ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่สงบ บุญเดช (มารดาท่านประสพสุข บุญเดช)
เนื่องด้วยนางสงบ บุญเดช มารดาของศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช อดีตประธานวุฒิสภาและอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ถึงแก่กรรม
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ได้เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมนางสงบ บุญเดช เมื่อวันอังคารที่ 3ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาสีห์โศภณ ศาลา 5 วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

×