เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เชอวาลีเย เลฌียง ดอเนอร์ชั้นอัศวิน (Chevalier de la Légion d’Honneur) ให้แก่นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ฯพณฯ นายฌัก ลาปูฌ มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เชอวาลีเย เลฌียง ดอเนอร์ชั้นอัศวิน (Chevalier de la Légion d’Honneur) ให้แก่นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เพื่อเป็นเกียรติคุณแก่นักธุรกิจไทยดีเด่น
โดยเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวถือเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการมอบเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ได้เริ่มต้นขึ้น ในปีคริสต์ศักราช 1802 หรือพุทธศักราช 2345 โดยจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต เพื่อตอบแทนคุณงามความดีในการรับใช้ประเทศชาติในฐานะพลเรือนหรือทหาร

×