การประชุม "China Forum on International Legal Cooperation”
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้รับเชิญให้เป็นผู้แทนจากประเทศไทยขึ้นกล่าวในพิธีปิดการประชุม China Forum on International Legal Cooperation โดยมี นายธรรมนูญ พิทธยาภรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นายดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน และนางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Law Society) ณ เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 นาฬิกา

×