ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นายสมพร ไพลิน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสมพร ไพลิน ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่น 10

สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพนายสมพร ไพลิน จะมีอยู่ 3 วัน วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ วัดศรีเรืองบุญ จังหวัดนนทบุรี ศาลา 2 และเนื่องจากท่านสมพร ไพสิน บริจาคร่างกายให้ ม. มหิดล จึงยังไม่กำหนดวันพิธีฌาปนกิจศพ

×