พิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัลและมอบรางวัล โครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ แก่ผู้ชนะการแข่งขัน โครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562

โดยทีมที่ชนะเลิศภาคภาษาไทย ได้แก่ นางสาวกัลยมน โอสถานนท์ และนายวรนิตย์ กลั่นสุภา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนภาคภาษาอังกฤษ ได้แก่ นางสาวนภัส ลิ้มปัญญาเลิศ และนางสาวอคิราภ์ มนัสเกียรติกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ภาคภาษาไทยให้แก่ นายสนธยา หลีกันชะ และนายอดิพงศ์ เพ็งทอง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคภาษาอังกฤษ ให้แก่ นายคีตพงศ์ นามวัฒน์ และนางสาวธัญวรัตน์ เหล็งหนูดา และมอบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาแก่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน

โดยทีมชนะเลิศจะได้ไปทัศนศึกษาหน่วยงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา/การค้าระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น และทีมรองชนะเลิศจะได้ไปทัศนศึกษาหน่วยงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา/การค้าระหว่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลี

ในงาน มีผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ผู้พิพากษาฯ ผู้แทนชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี ผู้ร่วมจัดโครงการ และผู้สนับสนุนโครงการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

×