ลับความรู้กับจอมยุทธ์ถานันดร์ ตอน.... รถยนต์ไฟฟ้าใช่คำตอบสุดท้ายของไทยหรือไม่
ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาย่อย พูดคุยเชิงวิชาการ “ลับความรู้กับจอมยุทธ์ถานันดร์ ตอน.... รถยนต์ไฟฟ้าใช่คำตอบสุดท้ายของไทยหรือไม่” โดยได้รับเกียรติจากท่านถานันดร์ วัชโรทยางกูร เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องชมรมฯ ชั้น 7

×