ร่วมแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม และนางปัจฉิมา ธนสันติ เป็นตัวแทนคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในวาระโยกย้ายแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562

ผู้พิพากษาที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
1) นางสาวธิดา จรรยาทิพย์สกุล ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1
2) นางสาวเมธิกาญจน์ ช้างหัวหน้า ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
3) นางวชิราภรณ์ อังศุพาณิชย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9

×