งานสวดพระอภิธรรม คุณพ่อชาญ ชังถาวร
ด้วยคุณพ่อชาญ ชังถาวร บิดาของดร. ธนิต ชังถาวร ผู้พิพากษาสมทบฯ รุ่น 11 ได้ถึงแก่กรรมลงด้วยอาการสงบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 คณะผู้พิพากษาสมทบฯ กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ร่วมกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ศาลาพิสิษฐ์ จ.นนทบุรี

×