ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน โดยมีนายสุพรชัย รางแดง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลเข้าร่วมในพิธี

×