ทัศนศึกษาชีวิตริมแม่น้ำนครไชยศรี
คณะผู้พิพากษาสมทบฯ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแบบเช้าไปเย็นกลับ ด้วยการนำสมาชิกไปร่วมทำกิจกรรม “ล่องแพทัวร์สุขภาพ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น” ดำเนินงานโดยบุคลากรของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ตั้งอยู่ที่อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม ร่วมล่องแพ ณ แม่น้ำนครไชยศรี ศึกษาบ้านเรือนและดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ริมสองฟากฝั่งน้ำ สัมผัสกับบรรยากาศอันร่มรื่นและผ่อนคลาย ด้วยการนวดแผนไทย และร้องเพลงคาราโอเกะ ที่มีบริการบนแพตลอดการเดินทาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม

คณะฯ ได้ลงแพ ณ วัดบางพระ หลวงพ่อเปิ่น บนแพมีบริการผลไม้ อาหารไทยทานเล่นและเครื่องดื่มตลอดทาง แพจอดแวะให้สมาชิกเข้าชมและซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพจากร้านค้าในท้องถิ่น แวะขึ้นท่าน้ำวัดบางระกำ(วัดสุขวัฒนาราม) เข้านมัสการหลวงพ่อพุทธทีปังกร จอดแวะขึ้นท่าตลาดน้ำลำพญา พักรับประทานอาหารกลางวันและซื้อของพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นเมืองในตลาดน้ำลำพญา ก่อนเดินทางกลับถึงท่าน้ำวัดบางพระ หลวงพ่อเปิ่นอีกครั้ง และระหว่างทางกลับกรุงเทพฯ คณะฯ ได้แวะเยี่ยมชม วู้ดแลนด์เมืองไม้ ดินแดนแฟนตาซี สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครไชยศรี เยี่ยมชมไม้แกะสลักนับพันชิ้น อลังการงานสร้าง “ศิลปะและมหัศจรรย์แห่งไม้” โดยแท้

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ทางชมรมฯ ได้จัดขึ้น นอกจากให้สมาชิกได้รู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้นแล้ว ชมรมฯ ยังช่วยปลุกกระแสการท่องเที่ยวในเมืองไทย และภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวในไทย กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสเสน่ห์และมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตแบบไทยๆ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง จนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

×