งานอบรมผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 13
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดการอบรมผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 13 โดยมี นางสุวิชา นาควัชระอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วม จำนวน 160 คน ณ ห้องบรรยายเนติ ชั้น 4 ศาลล้มละลายกลาง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

×