ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 5 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยมีผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ และข้าราชการศาลฯ เข้าร่วมพิธีฯ

×