พบกันวันสุขครั้งแรกของปี 2561 & วาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
ชมรมผู้พิพากษาสมทบได้จัดกิจกรรม “พบกันวันสุข” ครั้งที่หนึ่ง ของปีพ.ศ. 2561 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม เวลา 12.30-14.30น. เพื่อพบปะสังสรรค์กับสมาชิกในชมรมฯ โดยกำหนดให้มีการจัดสัมมนา เรื่อง Cyber Law ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 ณ ศูนย์​ราชการ​แจ้งวัฒนะ​ อาคาร​ A โดยงานนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอธิษฐา จิตรานุเคราะห์ Partner ของบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเป็นผู้บรรยาย
หลังจากงานสัมมนาเรื่อง Cyber Law เสร็จสิ้นแล้ว ทางชมรมฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกชมรมฯ เป็นอย่างดี เพื่อเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชีในวาระใหม่ และแจ้งให้สมาชิกทราบในเรื่องผลงานของคณะกรรมการในวาระเดิม และรายรับ-รายจ่ายของชมรมฯ ที่ผ่านมา

×