ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางชนิดา สุวรรณจูฑะ
เนื่องจาก นางชนิดา สุวรรณจูฑะ อดีตผู้พิพากษาสมทบฯ (รุ่น 3) ได้ถึงแก่กรรมลงด้วยอาการสงบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ในวันที่ 29-30 เมษายน และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ วัดเทพศิรินทร์ ศาลาเวชชาชีวะ (ศาลา 7)

×