พิธีทรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ 2562
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้จัดพิธีทรงน้ำพระเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยในวันขึ้นปีใหม่ของไทย หรือวันสงกรานต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.15 น. ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

×