กิจกรรม “พบกันวันสุข” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ ได้จัดกิจกรรม “พบกันวันสุข” ขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ของปี พ.ศ. 2562

ในงาน “พบกันวันสุข” ครั้งนี้ นอกจากสมาชิกชมรมฯ จะได้เข้ามาพบปะเจอกันเองแล้ว ยังได้มีโอกาสพบเจอกับท่านผู้บริหารศาลฯ และผู้พิพากษาอีกหลายท่าน เพื่อทำความรู้จักและเพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ในกิจกรรมวันนั้น ทางชมรมฯ ยังได้รับเกียรติจากนางสาวใจรัก เอื้อชูเกียรติ ผู้พิพากษาสมทบรุ่นที่ 11 นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล ผู้พิพากษาสมทบรุ่นที่ 12 และอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดี สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ประจำที่มหาวิทยาลัยรังสิต มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง งานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาและสิทธิบัตรในไทยในปัจจุบันด้วย

×