ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
ด้วยคุณแม่ไล้เกียว แซ่โค้ว มารดานายศักดิ์ชัย วีรศักดิ์วัฒนา ผู้พิพากษาสมทบฯ รุ่น 10 ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ วัดมหาพฤฒาราม ศาลา 3 กรุงเทพฯ

×