งานสัมมนา Patent Litigation Seminar
เครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์ญี่ปุ่น (Southeast Asia IP Network of Japanese Commerce and Industry (SEAIPJ)) ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ได้จัดงานสัมมนา Patent Litigation Seminar ขึ้น ในวันที่ 24-25 มกราคม 2562 สำหรับผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

×