งานสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศฯ ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างปร ะเทศกลาง ได้จัดงานสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศเนื่องในโอกาสเปิดทำการครบ 21 ปี ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว โดยได้รับเกียรติจากนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ ในการนี้ นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอม และบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ

×