กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม ที่ผ่านมาชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ณ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอยุธยา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้พิพากษาสมทบฯ และผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลาง

โดยนอกจากผู้ร่วมกิจกรรมจะได้กระชับความสัมพันธ์กันอย่างสนุกสนานแล้ว ยังได้ร่วมไปศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยในยุคสมัยก่อน และเข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและลพบุรีอีกด้วย

×