งานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการศาลยุติธรรมที่เกษียณราชการและได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายรอบวันที่ 1 ต.ค.2561
ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการศาลยุติธรรมที่เกษียณราชการและได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายรอบวันที่ 1 ต.ค.2561ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินฯ

ในงานนี้ นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กล่าวคำขอบคุณและมอบของที่ระลึกแด่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย และนายชาญชัย เชาวน์รัตนะ ประธานฝ่ายบัญชีผู้พิพากษาสมทบฯ มอบของที่ระลึกแด่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ นางภัสราภรณ์ ปัญญาซึ่งย้ายไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอยุธยา

×