ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายดำรง วชิโรดม ม.ว.ม.,ป.ช.
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายดำรง วชิโรดม ม.ว.ม.,ป.ช. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, สุโขทัยและชัยภูมิ บิดานางระวิวรรณ ปรีดีสนิท ผู้พิพากษาสมทบฯในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

×