พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหาคม 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 10สิงหาคม อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯนางสุวิชา นาควัชระ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วยผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอมฯ ผู้บริหารศาลฯ และเจ้าหน้าที่ศาลฯเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

×