7 สิงหาคม “วันรพี”น้อมรำลึกถึง 'พระบิดาแห่งกฎหมายไทย'ผู้วางรากฐานกฎหมายและการศาลไทย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันรพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์โดยมี นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ทองมาลา เลขานุการศาลฯ ผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอมฯ ผู้บริหารศาลฯ และเจ้าหน้าที่ศาลฯเข้าร่วม

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสวนาเรื่อง “พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเมื่อไกลบ้าน” โดยนายนิกร ทัสสโร, ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และเรื่อง “ถอดบทเรียนปฏิบัติการช่วยชีวิต นักฟุตบอลทีมหมู่ป่า อะคาดิมี ณ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย”โดย ดร. ธเนศ วีระศิริ, นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

×