พบกันวันสุข เดือนสิงหาคม 2561
ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ ได้จัดกิจกรรม “พบกันวันสุข” ขึ้น และในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากดร.ธเนศ วีระศิริ ผู้พิพากษาสมทบรุ่นที่11 มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ประสบการณ์การช่วยชีวิตหมู่ป่า ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายด้วย

×