งานสวดอภิธรรมศพ นางหนูพันธ์ เหมะธุลิน
ในวันที่ 6 กรกฎาคม ชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ ร่วมกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางหนูพันธ์ เหมะธุลิน มารดานายสมประสงค์ รุ่งเรือง ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ

×