การบรรยายพิเศษเรื่อง “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม เวลา 13.00น. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้รับเกียรติจากนางปัจฉิมา ธนสันติ ผู้พิพากษาสมทบฯ รุ่น 12, อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ที่มีประสบการณ์และทรงความรู้ที่สุดในประเทศไทยเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยมาบรรยายในเรื่อง “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” และให้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก

×