พิธีสวดพระอภิธรรม นายอากาศ บำรุงชีพ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยนางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินฯ พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ เลขานุการศาลฯ ผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นายอากาศ บำรุงชีพ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม วรวิหาร กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา

×