งานสัมมนา เรื่อง “บทบาทของศาลต่างประเทศและศาลไทยในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับการบล็อกเว็บไซต์ และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษน้ำมันทางทะเล”
เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้จัดงานสัมมนาทางด้านวิชาการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง “บทบาทของศาลต่างประเทศและศาลไทยในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับการบล็อกเว็บไซต์ และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษน้ำมันทางทะเล” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

ในงานนี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหลายท่านมาเป็นผู้บรรยายเรื่องการแข่งขัน หรือเลี่ยงการแข่งขันเพื่อผูกขาด เรื่องสิ่งแวดล้อมจากมลพิษน้ำมันทางทะเล เรื่องพาณิชย์นาวี และเรื่องปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งหัวข้อที่จัดขึ้นนี้ มีความเกี่ยวพันและอยู่ในเขตอำนาจศาลทรัพย์สินฯ ทั้งสิ้น

×