พิธีทรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯได้จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2561เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

×