พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบศาลทรัพย์สินฯ ๒๐ ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นประธานจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบ ๒๐ ปี ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และในวันเดียวกัน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดรายการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “กฎหมายไทยในปัจจุบันกับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล อดีตคณบดีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการยกร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม มาบรรยาย ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น ๖ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

×